Házasságkötés külföldön

A házasságkötés szabályai országonként változnak, ezért aki külföldön tervez házasságot kötni, az adott ország hatóságaitól kaphat pontos tájékoztatást a feltételekről, a szükséges dokumentumokról és azok formai követelményeiről (hitelesítés, fordítás). Célszerű megismerkedni a helyi családjogi szabályokkal, szokásokkal, hagyományokkal, melyek jelentősen eltérhetnek az itthoniaktól.

Felhívjuk a figyelmet, hogy Magyarország diplomáciai vagy konzuli képviseletén házasság nem köthető!

 

Házasság, bejegyzett élettársi kapcsolat magyarországi anyakönyvezése

Magyar állampolgár külföldön kötött házasságát, valamint külföldön létesített bejegyzett élettársi kapcsolatát Magyarországon is anyakönyveztetni kell.

A kérelem benyújtásának feltétele, hogy legalább az egyik a fél (házastárs) a házasságkötés, valamint a kérelem benyújtásának időpontjában magyar állampolgárságát igazolni tudja.

Az anyakönyvezési kérelem előterjesztéséhez az alábbi dokumentumok szükségesek:

1. Kérelem nyomtatvány kitöltése.

A kérelem nyomtatványon a házastársaknak nyilatkozni kell a házassági névviselésről, illetve a születendő gyermekek születési családi nevéről is.

2. Csatolandó mellékletek:

 • Eredeti külföldi házassági anyakönyvi kivonat, diplomáciai hitelesítéssel ellátva. Magyar nyelvű fordítás nem szükséges, amennyiben angol vagy német nyelvű a kivonat, kivéve, ha folyóírással került kitöltésre. Diplomáciai felülhitelesítés menete
 • Magyar állampolgárságot igazoló irat másolata (érvényes magyar útlevél vagy személyazonosító igazolvány, honosítási okirat, illetve egy évnél nem régebben kiállított állampolgársági bizonyítvány);
 • A felek érvényes személyazonosító igazolványának vagy érvényes útlevelének másolata;
 • A magyar állampolgár fél születési anyakönyvi kivonatának másolata.
 • A jelenlegi házasságkötést megelőző elvált vagy özvegy családi állapot igazolása: jogerős bontóítélet, amennyiben elvált családi állapotú; halotti anyakönyvi kivonat, amennyiben özvegy családi állapotú a kérelmező. Külföldi okirat esetén diplomáciai felülhitelesítéssel ellátva.

3. Az eljárás kérelmezésénél mindkét fél (házastárs) együttes jelenléte szükséges.

4. Az ügyintézéshez előzetesen időpontot szükséges foglalni az alábbi oldalon: https://konzinfobooking.mfa.gov.hu/home.

 

Válás külföldön

Házasság felbontásának magyarországi anyakönyvezése 

Magyar állampolgár külföldön felbontott házasságát, illetve bejegyzett élettársi kapcsolatát Magyarországon is anyakönyvezni kell. 

Az anyakönyvezési kérelem előterjesztéséhez az alábbi dokumentumok szükségesek:

1. Kérelem nyomtatvány kitöltése

2. Csatolandó mellékletek:

 • Magyar állampolgárságot igazoló irat másolata (érvényes magyar útlevél vagy személyi igazolvány, honosítási okirat, illetőleg egy évnél nem régebben kiállított magyar állampolgársági bizonyítvány);
 • Magyar házassági anyakönyvi kivonat és másolata;
 • A házasság, bejegyzett élettársi kapcsolat felbontásásról szóló okirat diplomáciai felülhitelesítéssel ellátva. Magyar nyelvű fordítás nem szükséges, amennyiben angol vagy német nyelvű a kivonat, kivéve, ha folyóírással került kitöltésre. Diplomáciai felülhitelesítés menete
 • Amennyiben a házasság felbontása az Európai Unió területén történt (Dánia kivételével), 2004. május 1. után jogerőre emelkedett bontó ítélet magyarországi bejegyzéséhez szükséges az illetékes bíróság által kibocsátott külön Igazolás csatolása is a Brüsszel II rendelet (2201/2003/EK) I. melléklete szerint. (A rendelet értelmében a határozathozatal helye szerinti EU-tagállam illetékes bírósága vagy hatósága bármely érdekelt fél kérelmére igazolást bocsát ki a rendelet melléklete szerinti formanyomtatványoknak megfelelően). Az igazolás hitelesítésére (Apostille, dipl. felülhitelesítés) nincs szükség.
 • Abban az esetben, ha a külföldön kötött házasság, illetve létesített bejegyzett élettársi kapcsolat korábban Magyarországon nem került anyakönyvezésre, a válás bejegyzésével egyidejűleg erre vonatkozó kérelmet is be kell nyújtani, ezzel azonban az ügyintézés ideje értelemszerűen meghosszabbodik és a csatolandó iratok köre is változik (pl. mellékelni kell a külföldi házassági anyakönyvi kivonatot is).

3. Az ügyintézéshez előzetesen időpontot szükséges foglalni: Chancery.NAI@mfa.gov.hu.