1., A külföldön történt születés magyarországi anyakönyveztetését a nagykövetség konzuli osztálya útján kezdeményezheti. Erről részletesen a születés magyarországi anyakönyvezése résznél olvashat. 

2., Amennyiben a megszületett gyermek szülei nem házasok, az apának teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot kell tennie. Ezt Magyarországon az okmányirodákban, illetve a konzulátuson is meg lehet tenni. 

Lehetőség van arra is, hogy a még meg nem született gyermek esetében tegyen az apuka apai elismerő nyilatkozatot. Ilyen esetben kérjük, hogy külön e-mailben kérje az adatlap megküldését és a részletes információkat.

FIGYELEM! A vonatkozó magyar jogszabályi rendelkezések alapján az eljáró hatóságnak meg kell vizsgálnia, hogy a gyermek családi jogállása rendezett-e, vagyis az apai jogállás betöltött-e. Az apai elismerő nyilatkozat felvételére ugyanis csak akkor kerülhet sor, ha az apai jogállás betöltetlen, azaz a magyar családjogi szabályok alapján senkit nem lehet a gyermek apjának tekinteni. A magyar jogban (Ptk. 4:98-114. §) az, hogy ki tekinthető a gyermek apjának, vélelmeken alapul, ellentétben az anyai pozícióval, ami a születés tényével egyértelműen betöltötté válik. A hatályos magyar jogban az apaság a következő sortartó vélelmeken alapulhat:
1) az anya fennálló házassága,
2) fennálló házasság hiányában az anya megszűnt házassága, ha a gyermek születésétől visszafelé számított 300 napon belül szűnt meg a házasság bontóper útján vagy a férj halálával,
3) élettársak esetén emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárás
4) apai elismerő nyilatkozat,
5) az apaság bírósági megállapítása.

Amennyiben a jogszabályok értelmében más személyt kell a gyermek (jogi) apjának tekinteni, mint a (biológiai) apját, abban az esetben teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat NEM tehető az apaság vélelmének megdöntéséig. Az apaság vélelmét bírósági úton lehet megdönteni Magyarországon, ezáltal az apai jogállás betöltetlenné válik, majd ezt követően a biológiai apa már teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot tehet. A leírt sorrendiség fontos. Az apaság vélelmének megdöntéséhez előzetesen a jogi apa nevére kell anyakönyvezni a gyermeket. A vélelem megdöntése, ill. a biológiai apa nyilatkozata után a gyermeket a biológiai apa nevére lehet anyakönyvezni.

Konzulátusunk az imént leírt tényállások esetén csupán a gyermek jogi apja nevére történő anyakönyvezésben tud eljárni, a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat rögzítésében, a biológiai apa nevére történő anyakönyvezésben, továbbá az apaság vélelmének bírósági megdöntésében nem. További gyakorlati útmutatásként jelezni kívánjuk, hogy ilyen esetekben kizárólag hazautazásra szolgáló ideiglenes útlevelet tudunk kiállítani a gyermekeknek a magyarországi ügyintézést (apaság vélelmének megdöntése, születés hazai anyakönyvezése Magyarországon, útlevél igénylése Magyarországon) elősegítendő.

3., A kérelem benyújtására kizárólag személyesen van lehetőség

4., Az önálló apai elismerő nyilatkozat tételének feltételei:

 • mindkét szülő személyes jelenléte;
 • szülők érvényes, állampolgárságot is igazoló személyazonosításra alkalmas okmányának bemutatása (külföldi állampolgárok esetében mindig útlevél);
 • 4 példányban kitöltött adatlap – Figyelem! Az adatlapot csak töltsék ki, de ne írják alá, mert arra a konzulátuson személyesen kerül majd sor!
 • gyermek eredeti születési anyakönyvi kivonata,diplomáciai felülhitelesítéssel ellátva

  Magyar nyelvű fordítás nem szükséges, amennyiben angol vagy német nyelvű a kivonat, kivéve, ha folyóírással került kitöltésre.

  Diplomáciai felülhitelesítés menete
   
 • eljárási díj befizetése: az eljárási díj összege KES 4 932, amelyet bankkárytával vagy MPESA applikáción keresztül lehet megfizetni;
 • ha az anya elvált családi állapotú, akkor be kell mutatni a magyar házassági anyakönyvi kivonatot, amely a válás tényét tartalmazza, vagy a magyar bíróság jogerős ítéletét a válás kimondásáról;
 • Ha az anya özvegy családi állapotú, akkor be kell mutatni az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonatát.

Amennyiben az apa vagy az anya kiskorú (18 év alatti), akkor a kiskorú szülő mindkét szülőjének szintén jelen kell lennie. Az apának több, mint 16 évvel idősebbnek kell lennie a gyermeknél;

5. Az ügyintézéshez előzetesen szükséges időpontot foglalni: Chancery.NAI@mfa.gov.hu.