Azokban az országokban, amelyek nem részesei az Apostille Egyezménynek, a konzul diplomáciai felülhitelesítéssel látja el a külföldi közokiratokat Magyarországi felhasználásra. Az Apostille Egyezményben részes államok listája a https://www.hcch.net/en/home oldalon található meg.

 A Nairobi Nagykövetség konzuli kerületébe tartozó országokról alapvetően elmondható, hogy nem tagjai az Apostille Egyezménynek, ezért a külföldi közokiratokat diplomáciai felülhitesítéssel kell ellátni. Kivételt képez ez alól a Seychelle-szigetek és Burundi, ahol Apostille pecséttel látják el a külföldön felhasználni kívánt közokiratokat, így diplomáciai felülhitelesítésre nincsen szükség.

A diplomáciai felülhitelesítést a konzul az okiraton elhelyezett, vagy ahhoz hozzáfűzött záradék formájában állítja ki, ez a záradék azt tanúsítja, hogy az okiraton szereplő bélyegző és aláírás valódi, és megegyezik a külképviselet birtokában lévő bélyegző- és aláírás mintával. A konzul által végzett diplomáciai felülhitelesítésre akkor kerülhet sor, ha az okiratot ellátták a külföldi állam saját joga által meghatározott szerv (esetleg több szerv) közbenső felülhitelesítésével. Az általános gyakorlat szerint a közbenső felülhitelesítést (ha több ilyen közbenső felülhitelesítés szükséges, akkor az utolsó felülhitelesítést) a külföldi állam külügyminisztériuma állítja ki, a magyar konzul ezt az aláírást és bélyegzőt látja el diplomáciai felülhitelesítéssel.

Amennyiben az okiraton szereplő bélyegző, aláírás valódiságával, vagy akár magának az okiratnak a valódiságával kapcsolatban kétség merül fel, a diplomáciai felülhitelesítést a konzul megtagadja.

Az ügyintézéshez előzetesen időpontot szükséges foglalni: Chancery.NAI@mfa.gov.hu

Az eljárás díja KES 3 523 dokumentumonként, melyet bankkártyával vagy MPESA applikáción keresztül lehet megfizetni.